درباره ی ما

شرکت بنافن الکترونیک در سال ١٣٩٠ با هدف طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی تاسیس گردید.
سوابق تجربی بیش از ٣٠ سال حضور در عرصه تولید "تجهیزات شنوائی" و "گفتار درمانی" از یکسو و انجام پروژه های مهم "ارتباطات صوتی" از سوی دیگر و نیاز جامعه به هر دو شاخه، ما را بر آن داشت تا در هر دو زمینه فعالیت نمائیم.گرچه در این برهه زمانی بیشتر انرژی شرکت در بخش اول متمرکز گشته ولی همواره آماده انجام پروژه های "ارتباطات صوتی" نیز میباشیم.
از ویژگی های این شرکت استقبال از پیشنهادات مشتریان مبنی بر طراحی و ساخت دستگاه جدید و یا ساخت تجهیزات تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و درمانی و صنعتی کشور می باشد و در این خصوص نیز شرکت تعامل خوبی با پیشنهاد دهندگان داشته و خواهد داشت.
امکانات بالقوه علمی و تخصصی شرکت ما را بر آن داشت در سال ١٣٩١"مرکز شنوایی شناسی بنافن" را راه اندازی نماییم.
در این مرکز ارزیابی شنوایی ،سمعک، تربیت شنوایی و ارزیابی وزوز گوش (Tinitus) انجام میگیرد و مفتخریم باطلاع برسانیم این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاه Noise Generator با نام تجاری “Tiniphone” گشته و راه گشایی برای حل معضل این گروه از بیماران است.
باعث مزید امتنان خواهد بود ما را از پیشنهادات و راهنمایی های سازنده تان محروم نفرمائید.